Hoạt động

Tin tức - Sự kiện

Hướng nghiệp

Các hoạt động sắp tới

FTU Career Fair – Rebound

10/6/2020

Photoshoot

28/5/2020

Lớp học kỹ năng viết Cover Letter

21/05/2020

Lớp kỹ năng viết CV

14/05/2020

Lớp học kĩ năng

FTUSHOP