FTUSHOP – GÓC NHỎ DÀNH RIÊNG CHO FTUERS

Trở thành sinh viên FTU, ắt hẳn các bạn Tân sinh viên đã thực sự cố gắng và nỗ lực trong suốt khoảng thời...