FTU Career Fair – Rebound

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã và đang là đơn vị chuyên môn của Nhà trường thực hiện nhiệm vụ định hướng nghề...

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI VIỆC LÀM FTU CAREER FAIR 2019

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI VIỆC LÀM - FTU CAREER FAIR 2019 Ngày 06/12/2019, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học...