LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ 1 NĂM HỌC 2018 – 2019

THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 - Thời gian đăng ký: từ 13h00 thứ 2 ngày 23/07/2018 đến...

Thông tin tuyển sinh các chương trình liên kết quốc tế tháng 7/2018

✔ Tuyển sinh Cử nhân Tài chính Niels Brock (Đan Mạch) Khóa 9: https://goo.gl/sVfP8t ✔ Tuyển sinh Cử nhân QTKD Du lịch Khách sạn Khóa 3: https://goo.gl/G7FQJD ✔ Tuyển sinh Cử...