TALKSHOW 2: FINANCE – BƯỚC ĐỆM THIẾT YẾU CHO BẠN THEO ĐUỔI NGÀNH TÀI...

👉 http://nhvl.ftu.edu.vn/ 👈 ⚓ Thời gian: 18h ngày 07.05.2019 ⚓ Địa điểm: A1001 phòng Hội thảo Liên Việt, tầng 10 nhà A, trường Đại học Ngoại...

CAREER FAIR: CHẶNG CHỐT HAY ĐIỂM BẮT ĐẦU CHO LỘ TRÌNH TÌM KIẾM CÔNG...

👉 Đăng kí tại http://nhvl.ftu.edu.vn/ 👈 ⚓ Thời gian: 8h ngày 18.05.2019 ⚓ Địa điểm: Nhà thể chất, trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội Là sự...

TALKSHOW 1: EMPLOYABILITY SKILLS – MỞ MÀN “BÙNG NỔ” CHO CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY...

⚓ Deadline: 23h59ph ngày 24.04.2019 ⚓ Thời gian: 18h ngày 25.04.2019 ⚓ Địa điểm: Phòng Hội thảo Liên Việt A1001, tầng 10 nhà A, trường Đại học...