Nestlé Việt Nam – Chương trình Quản trị viên tập sự

480

📌 Thời gian tổ chức: 13/01/2019 tại Hội trường D201 Đại học Ngoại thương

📌 Số lượng sinh viên tham dự: 200 – 300 sinh viên (Ngày hội cũng mở cho các sinh viên trường khác tham dự ví dụ: RMIT, Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ,..)

📌 Đối tượng sinh viên tham dự:

👉 Sinh viên năm cuối sẽ ra trường vào năm 2019

👉 Sinh viên có GPA > 7.0 và thuộc các Khoa Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế Quốc tế, Thương mại Quốc tế, Tiếng Anh thương mại …

📌 Link đăng ký: http://bit.ly/NMTP2019

📌 Thông tin giới thiệu về Chương trình: goo.gl/y2thBp