FPT JETKING – Đào tạo kỹ sư an ninh mạng

1. Nội dung học FPT Jetking là đơn vị liên kết giữa Trường Đại học FPT và Học viện Jetking của Ấn Độ. Jetking là...

FPT APTECH – Đào tạo Lập trình viên Quốc tế

1. Về nội dung học tập: Từ ngày 15/11 2013 "New ACCP – Công nghệ không sách giấy" là chương trình đào tạo mới nhất...