P&G CEO CHALLENGE 2020

P&G CEO CHALLENGE 2020 IS HERE!  P&G CEO Challenge là cuộc thi giải business case toàn cầu của tập đoàn P&G, nhằm hướng đến...

Nestlé Management Trainee Program 2020

📣📣📣 Nestlé Management Trainee Program 2020 has officially opened for registration. Joining Nestlé means you are joining the largest food and beverage company in the...

Suntory PepsiCo Management Trainee 2021 – Chương Trình Tuyển Dụng Quản Trị Viên Tập...

WHY SUNTORY PEPSICO VIETNAM MANAGEMENT TRANIEE PROGRAM 2021? Suntory PepsiCo Vietnam Beverage is a strategic alliance between PepsiCo & Suntory which emerges from the cluttered Beverage Industry as...

TẬP ĐOÀN AVERY DENNISON TUYỂN DỤNG

  Về công ty: Avery Dennison là tập đoàn hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các giải pháp nhãn mác và bao bì, có...

CHƯƠNG TRÌNH CRYSTAL ASSOCIATE 2020 ĐANG MỞ ĐƠN ỨNG TUYỂN

MỨC LƯƠNG 22.000.000 VNĐ/ THÁNG CHƯƠNG TRÌNH CRYSTAL ASSOCIATE 2020 ĐANG MỞ ĐƠN ỨNG TUYỂN ⭐⭐ ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN ✅ Sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp...

WORKSHOP “STRESS MANAGEMENT”

📎Link đăng ký: http://bit.ly/FSSC-Workshop ⚓ Thời gian: 18h ngày 23.05.2019 ⚓ Địa điểm: A1001 phòng Hội thảo Liên Việt, tầng 10 nhà A, trường Đại học...