LỚP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VIẾT CV THÁNG 11

Link đăng ký: http://bit.ly/Dang-Ky-Lop-Ky-Nang-CV Nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên có được những kỹ năng cần thiết để tìm kiếm một công việc phù hợp,...