LỚP HỌC HƯỚNG DẪN VIẾT CV NGÀY 25/6/2020

𝑪𝑽 đ𝒆̣𝒑 𝒍𝒂̀ 𝒂̂́𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈? 𝑺𝒂𝒊 𝒍𝒂̂̀𝒎 đ𝒂̂́𝒚 𝒏𝒉𝒆́!   📎 Link đăng ký (miễn phí): http://bit.ly/Dang-Ky-Lop-CV   Nhiều bạn cứ lầm tưởng rằng, CV cứ phải đẹp, theo template...