3 CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI SPEAKING KHI KHÔNG CÓ IDEAS

Có những câu hỏi về 1 thứ mình chẳng biết gì cả. Phải làm sao khi đi thi gặp phải một đề Speaking vừa...

GIVEAWAY SÁCH HAY – THE NEW PREPARE FOR ACADEMIC MODULES

Một cuốn sách cực kì cần thiết cho các IELTSers bắt đầu con đường ôn luyện chinh phục kỳ thi IELTS. 📘Sách này có: 🎉 5 bài...