CẤU TRÚC CỦA BÀI THI APTIS

CẤU TRÚC BÀI THI APTIS Aptis là bài thi tiếng Anh toàn diện kiểm tra Ngữ pháp và Từ vựng và 04 kỹ năng ngôn...

LỊCH THI APTIS THÁNG 1/2021

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trường Đại học Ngoại thương phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi Aptis quốc...

TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ APTIS TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

📢📢📢 TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ APTIS TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 📎 Link đăng ký: https://bit.ly/3qC2JBh Kể từ tháng 01 năm 2021,...