TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ APTIS TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

📢📢📢 TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ APTIS TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 📎 Link đăng ký: https://bit.ly/3qC2JBh Kể từ tháng 01 năm 2021,...