Quy trình đăng ký Tư vấn tham vấn tâm lý

644

👉 Đăng ký online vào form: http://goo.gl/X4MQHF

👉 Trung tâm xác nhận qua điện thoại

👉 Nhận thông báo thời gian, địa điểm và xác nhận qua email

 

👉 Thông tin liên hệ:

Bộ phận điều phối Tư vấn – tham vấn tâm lý

Trung tâm hỗ trợ sinh viên trường Đại học Ngoại thương

📍 Địa chỉ: F105, ĐH Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

📧 Email: tuvan.fssc@ftu.edu.vn

📌 Fanpage: https://www.facebook.com/FTUStudentServiceCentre/