CÁCH TÍNH ĐIỂM BÀI THI APTIS

624

Kết quả của bài thi Aptis được biểu diễn dưới 2 dạng: dạng số và dạng cấp độ CEFR (Khung tham chiếu 6 bậc Châu Âu).

Chứng chỉ Aptis mẫu

Kết quả dưới dạng số

Đây là một con số theo thang cấp độ từ 0-50 cho từng kỹ năng (còn gọi là thang điểm)

Nếu bạn làm bài thi Aptis 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), bạn sẽ nhận được một Thang điểm cuối cùng (Final Scale Score) nằm trong khoảng 0-200.

Nếu bạn làm bài thi Aptis chỉ có 1, 2 hoặc 3 kỹ năng, Thang điểm cuối cùng (Final Scale Score) của bạn sẽ lần lượt là: 0-50 (nếu thi 1 kỹ năng), 0-100 (nếu thi 2 kỹ năng) và 0-150 (nếu thi 3 kỹ năng).

Những điểm số này cho biết trình độ của bạn đối với từng kỹ năng tương ứng và phản ánh khả năng hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn.

4 báo cáo điểm khác nhau tương ứng khi thi 1, 2, 3 và 4 kỹ năng

Ngoài những điểm số trên bạn cũng nhận được một điểm số riêng cho phần thi Ngữ pháp và từ vựng (Grammar & Vocabulary). Điểm số của phần thi này cũng có thang điểm từ 0-50 nhưng không được tính vào Thang điểm Cuối cùng (Final Scale Score) của bạn.

Kết quả dưới dạng cấp độ của khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)

Các cấp độ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) bao gồm: A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 (bài thi Aptis General chỉ ghi cấp độ C, Aptis Advanced chia ra C1 và C2). Trong đó A0 là cấp độ thấp nhất và C2 là cấp độ cao nhất.

Những cấp độ này được tính toán dựa trên tỷ lệ giữa kết quả bằng số của bạn và thang điểm số.

Nếu bạn làm bài thi Aptis đủ 4 kỹ năng, bạn sẽ nhận được một Cấp độ CEFR tổng quát (Overall CEFR Grade). Cấp độ này được tính toán dựa trên kết quả của cả 4 kỹ năng.

Thang điểm Aptis theo CEFR

CEFR gồm có 06 dải (cộng thêm dải A0, ám chỉ một người mới bắt đầu). Mỗi dải cấp độ giải thích tương ứng với mỗi kỹ năng, bạn có thể làm những gì bằng tiếng Anh. Các dải cấp độ là rất rộng, mỗi dải biểu diễn cho một vùng khả năng. Bởi vậy không phải tất cả các thí sinh ở cấp độ B2 sẽ có cùng điểm số hay cùng khả năng ngôn ngữ. Ví dụ 02 câu dưới đây đều ở cấp độ B2, nhưng rõ ràng câu thứ hai sẽ ở mức cao hơn so với câu đầu tiên.

  • I want to help other people especially those who live in disadvantaged areas, hoping to build a better world.
  • I am passionate about helping other people especially those staying in disadvantaged regions, hoping to make a contribution to building a better world.

Trong mỗi 04 kỹ năng, có những câu hỏi nhằm đánh giá các cấp độ CEFR khác nhau. Ví dụ phần 2 của phần thi Đọc đánh giá kiến thức ở cấp độ A2 kĩ năng Đọc.

Hình ảnh minh họa phần 2 của bài Aptis Reading

Vì mỗi bài thi kỹ năng có số lượng câu hỏi khác nhau hướng đến từng cấp độ nằm trong dải từ một cấp độ CEFR đến cấp độ kế tiếp, xảy ra ở những điểm khác nhau trong các kỹ năng khác nhau.

VD: Điểm số 38 có thể cho mức CEFR là B2 đối với một kỹ năng, nhưng không phải tất cả.

Ý nghĩa của Phần thi Ngữ pháp & Từ vựng

Đây là một phần thi quan trọng của bài thi Aptis, vì nó giúp các giám khảo đánh giá tổng quan hơn về năng lực tiếng Anh của bạn, không chỉ dựa vào từng kĩ năng đơn lẻ. Bởi Ngữ pháp và Từ vựng chính là nền tảng cho khả năng ngôn ngữ của mỗi người, là sợi dây xuyên suốt các kĩ năng.

Sự tương quan giữa 04 phần thi kỹ năng với phần Ngữ pháp & Từ vựng trong Aptis

Các kết quả thi của bạn có thể được cải thiện nhờ vào điểm số của phần thi này. Nếu cấp độ CEFR của bất kỳ kỹ năng nào của bạn rơi xuống ngay dưới ranh giới với cấp độ kế tiếp, Aptis sẽ xem xét kỹ điểm số phần thi Ngữ pháp & Từ vựng của bạn. Nếu điểm số này đủ cao, họ sẽ đánh giá bạn đạt cấp độ kế tiếp cho kỹ năng đó.

Ví dụ, nếu điểm Nói của bạn là B1, nhưng suýt soát ngay mức B2, và điểm Ngữ pháp & Từ vựng của bạn cao hơn  một con số được thiết lập, bạn sẽ nhận được cấp độ B2. Một ví dụ khác, có những trường hợp hai thí sinh cùng đạt một điểm số (VD: 40/50) cho một phần thi kỹ năng (VD Nói), nhưng có người nhận được cấp CEFR cao hơn người còn lại (VD một người nhận B1 Nói, một người nhận B2 Nói). Chính là bởi 40/50 trong kỹ năng Nói là “phần chấp chới” giữa các thang điểm. Người nhận được cấp độ CEFR cao hơn rất có thể đã làm tốt hơn ở phần Ngữ pháp và Từ vựng.

Cách tính điểm này cho thấy trong mỗi phần thi kỹ năng, luôn có cơ hội để chúng ta nâng cấp độ CEFR cho phần đó. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ rằng cấp độ của bạn sẽ không bao giờ bị hạ thấp, bằng cách này hay bất kỳ một cách nào khác.

Cấp độ CEFR tổng cho bài thi

Vậy làm sao để có thể đánh giá cấp độ CEFR tổng cho bài thi của bạn, từ những cấp độ CEFR cho mỗi phần thi? Aptis sẽ tính làm tròn từ việc xem xét CEFR của 04 kỹ năng. Nói một cách đơn giản và dựa vào thực tế, nếu bạn muốn đạt cấp độ tổng là B1, bạn sẽ cần ít nhất 02 kỹ năng đạt B1 hoặc trên B1, 02 kỹ năng đạt A2 (không thấp hơn A2). Nếu bạn muốn đạt cấp độ tổng là B2, bạn sẽ cần ít nhất 02 kỹ năng đạt B2 hoặc trên B2, 2 kĩ năng đạt B1 (không thấp hơn B1). Tương tự, nếu bạn muốn đạt cấp độ tổng là C (với bài thi General), bạn sẽ cần ít nhất 02 kỹ năng C và 02 kỹ năng B2 (không thấp hơn B2). Hãy cùng xem bảng dưới đây:

Bảng minh họa cho việc tính cấp độ CEFR tổng cho bài thi Aptis của Karen Dunn (2020) thuộc nhóm nghiên cứu về đánh giá của Hội đồng Anh

Tổng kết lại, bài thi Aptis là một bài thi được tính toán kỹ lưỡng, theo nhiều chiều (điểm số, CEFR, đánh giá mối quan hệ giữa các phần thi, bao gồm cả trắc nghiệm do máy chấm và tự luận do giám khảo chấm, v.v…). Đây là một sự đánh giá có tính khoa học cao, đáng tin cậy về trình độ ngôn ngữ của bạn. Để tự tin đạt kết quả cao trong bài thi Aptis, không cách gì hơn là hãy học thật, thi thật.