Home Hoạt động

Hoạt động

Fast Retailing tuyển dụng – Global Leadership Program 2023

CHƯƠNG TRÌNH NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ TOÀN CẦU TẠI VIỆT NAM CỦA TẬP ĐOÀN FAST RETAILING (GLP 2023)   📎 Đăng ký ứng tuyển ngay:...

Leader Talk #1: Growth Mindset

“𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒘𝒐𝒓𝒓𝒚 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒇𝒂𝒊𝒍𝒖𝒓𝒆𝒔, 𝒘𝒐𝒓𝒓𝒚 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒆𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒓𝒚.”― 𝑱𝒂𝒄𝒌 𝑪𝒂𝒏𝒇𝒊𝒆𝒍 🔷 𝑳𝑬𝑨𝑫𝑬𝑹 𝑻𝑨𝑳𝑲 #𝟏 được thực hiện với...

FTU Tech Connection & Career Orientation Series

FTU Tech Connection & Career Orientation Series là chuỗi chương trình về chủ đề công nghệ và việc làm nhằm giới thiệu về các...

WorldQuant BRAIN – MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ CUỘC THI GLOBAL ALPHATHON 2022

WorlQuant BRAIN & Cuộc thi Global Alphathon 2022 Đăng ký ngay: https://bit.ly/3zzvKCW Global Alphathon 2022 là một trong những cuộc thi lớn về lĩnh vực...

FTU Internship Day 2022 – Thực tập có trả lương

FTU INTERNSHIP DAY 2022 là một trong những sự kiện đặc biệt của mùa hè này do Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trường...

Tổng hợp Lớp học kỹ năng trong tháng 06

Với một trong những chức năng nhiệm vụ chính là hướng nghiệp cho sinh viên toàn trường, Trung tâm hỗ trợ sinh viên FSSC...