Home Lớp học kỹ năng CVs & Cover Letters

CVs & Cover Letters

LỚP CV THÁNG 03/2019

📎 Link đăng ký: http://bit.ly/2Xli3ng Đối với một vài ứng viên, vòng hồ sơ là vòng khó “nuốt” nhất và CV có vai trò quan trọng...

LỚP HƯỚNG DẪN CV THÁNG 1/2019

📎 Link đăng ký: http://bit.ly/2LKeOAf 👉 Có bao giờ bạn nghĩ chỉ cần có nhiều kinh nghiệm làm việc, chứng chỉ là sẽ được đánh...

LỚP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VIẾT CV THÁNG 12

Link đăng ký: http://bit.ly/Dang-Ky-Lop-Ky-Nang-CV Nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên có được những kỹ năng cần thiết để tìm kiếm một công việc phù hợp,...

LỚP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VIẾT CV THÁNG 11

Link đăng ký: http://bit.ly/Dang-Ky-Lop-Ky-Nang-CV Nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên có được những kỹ năng cần thiết để tìm kiếm một công việc phù hợp,...