Thông tin liên hệ:

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: F105, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Email: hotrosinhvien.fssc@ftu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/FTUStudentServiceCentre/

Website: https://fssc.ftu.edu.vn/

More News