Báo giá sử dụng phòng STUDY SPACE

(Dành cho đối tượng ngoài thuê)

798


Báo giá sử dụng phòng STUDY SPACE
(Dành cho đối tượng ngoài thuê)

Phòng Diện tích (m2) Trang thiết bị Giá thuê
T2-T6 Cuối tuần
B2 30 Máy chiếu 400.000đ/ 1h
1.200.000đ /ca
350.000đ/ 1h
1.000.000đ/ca
Màn chiếu
Máy tính
Điều hòa
Loa di động
Bàn ghế


B3 30 Máy chiếu 400.000đ/ 1h
1.200.000đ /ca
350.000đ/ 1h
1.000.000đ/ca
Màn chiếu
Máy tính
Điều hòa
Loa di động


Hội trường 90 Máy chiếu 5.000.000đ/ca 4.000.000đ/ca
Màn chiếu
Máy tính
Điều hòa
Bàn ghế
Hệ thống âm thanh, micro