DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG PASONA TECH

Căn cứ THÔNG BÁO XÉT CHỌN HỌC BỔNG PASONA TECH NĂM HỌC 2020-2021, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo:
– Các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây đã được xét chọn, trao học bổng của Pasona Tech năm học 2020-2021.
– Học bổng do Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tổng hợp và gửi dữ liệu cho công ty Pasona Tech trực tiếp xét chọn và gửi lại danh sách, nếu sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ : Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (gặp anh Trường) trong thời gian sớm nhất.
– Học bổng sẽ do Trung tâm HTSV FSSC và công ty Pasona Tech liên hệ trực tiếp và trao những bạn trong danh sách nhận học bổng, thời gian và cách thức sẽ được thông báo qua email hoặc điện thoại.