ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA...

Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Ngoại thương thông báo điểm trúng tuyển đại học...

LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ 1 NĂM HỌC 2018 – 2019

THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 - Thời gian đăng ký: từ 13h00 thứ 2 ngày 23/07/2018 đến...

Thông tin tuyển sinh các chương trình liên kết quốc tế tháng 7/2018

✔ Tuyển sinh Cử nhân Tài chính Niels Brock (Đan Mạch) Khóa 9: https://goo.gl/sVfP8t ✔ Tuyển sinh Cử nhân QTKD Du lịch Khách sạn Khóa 3: https://goo.gl/G7FQJD ✔ Tuyển sinh Cử...